Η «Eurosos Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Βοηθείας και Πληροφοριών» με τον διακριτικό τίτλο «Eurosos Assistance ΑΕ» και έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Λ. Μεσογείων 473) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1994 με 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Αποτελεί θυγατρική 100% της Ισπανικής Πολυεθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας MAPFRE που αριθμεί πάνω από 1,4 εκ. Ασφαλισμένους στην Ελλάδα για Οδική Βοήθεια και πάνω από 100 εκ. Ασφαλισμένους παγκοσμίως. Η MAPFRE αριθμεί 35.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και βρίσκεται ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Η EUROSOS διατηρεί ιστοσελίδα www.eurosos.gr και τηλεφωνικό κέντρο στελεχωμένο με κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση επί τριακόσιες εξηνταπέντε ημέρες τον χρόνο, μέσω των οποίων διαμεσολαβεί μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων οδικής βοήθειας και του προσώπου που επιθυμεί υπηρεσίες οδικής βοήθειας, προς το σκοπό της πραγματοποίησης μια κατά παραγγελία υπηρεσίας οδικής βοήθειας.

Η EUROSOS συνεργάζεται με παρoχείς υπηρεσιών οδικής βοήθειας που διαθέτουν όλα τα κατά νόμον αναγκαία τεχνικά μέσα και προσωπικό για την από αυτούς παροχή των υπηρεσιών τους και βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, καθόλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες του χρόνου. Οι παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές αμοίβονται απευθείας από τον λήπτη των υπηρεσιών οδικής βοήθειας.